Địa chỉ: 86 Phố Lò ĐúcHai Bà Trưng
Điện thoại: 02439782740
 14/03/18  Góc chia sẻ với CMHS  249
  Cách tốt nhất để phát triển tính tự tin cho trẻ là tạo cho trẻ kỹ năng sống để phát huy hết khả năng của mình và không ngừng khen ngợi, khuyến khích động viên đối với trẻ.
 14/03/18  Góc chia sẻ với CMHS  270
Lớp một là lớp đầu tiên trong cuộc đời đi học, đây là một bước ngoặt rất quan trọng trong cuộc đời của trẻ. Vậy cần chuẩn bị gì  và chuẩn bị như thế nào để đạt được hiệu quả?
Facebook