Địa chỉ: 86 Phố Lò ĐúcHai Bà Trưng
Điện thoại: 02439782740

MỘT SỐ HÌNH ẢNH HỌC SINH KHỐI MG LỚN THAM GIA HỘI THI SIÊU NHÂN NHÍ NĂM HỌC 2017-2018