Địa chỉ: 86 Phố Lò ĐúcHai Bà Trưng
Điện thoại: 02439782740

LỄ HỘI " SẮC MÀU TRẢI NGHIỆM HALLOWEEN" CỦA CÁC BÉ TRƯỜNG MẪU GIÁO CHIM NON