Địa chỉ: 86 Phố Lò ĐúcHai Bà Trưng
Điện thoại: 02439782740

Hội chợ Xuân Kỷ Hợi 2019 của các bé trường Mẫu giáo Chim Non