Địa chỉ: 86 Phố Lò ĐúcHai Bà Trưng
Điện thoại: 02439782740

Các bé lớp MGL C4 trong giờ học " Tạo hình các con vật từ lá cây" năm học 2020-2021