Địa chỉ: 86 Phố Lò ĐúcHai Bà Trưng
Điện thoại: 02439782740

Các bé lớp MGL C4 giúp cô giáo dọn dẹp vệ sinh lớp