Địa chỉ: 86 Phố Lò ĐúcHai Bà Trưng
Điện thoại: 02439782740

"Back to school" -13/4/2022 của các bé trường Mẫu giáo Chim Non