Địa chỉ: 86 Phố Lò ĐúcHai Bà Trưng
Điện thoại: 02439782740
Liên hệ trực tiếp:

TRƯỜNG MẪU GIÁO CHIM NON- Nơi nuôi dưỡng tâm hồn trẻ thơ

86 Phố Lò ĐúcHai Bà Trưng
02439782740
mgchimnon-hbt@hanoiedu.vn