Địa chỉ: 86 Phố Lò ĐúcHai Bà Trưng
Điện thoại: 02439782740
Thông tin chi tiết:
NGUYỄN THỊ ÁNH TUYẾT
Họ và tên NGUYỄN THỊ ÁNH TUYẾT
Giới tính Nữ
Chức vụ Văn thư
Trình độ Trung cấp
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách