Địa chỉ: 86 Phố Lò ĐúcHai Bà Trưng
Điện thoại: 02439782740
Thông tin chi tiết:
NGÔ THỊ THẢO
Thủ quỹ NGÔ THỊ THẢO
Ngày tháng năm sinh 09/03/1988
Giới tính Nữ
Trình độ TC KT
Điện thoại 0989931858
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách