Địa chỉ: 86 Phố Lò ĐúcHai Bà Trưng
Điện thoại: 02439782740
Thông tin chi tiết:
LÊ THỊ LIÊN
Họ và tên LÊ THỊ LIÊN
Ngày tháng năm sinh 01/05/1977
Giới tính Nữ
Chức vụ Tổ trưởng tổ nuôi
Trình độ TC KT Nấu ăn
Thuộc về bộ phận Tổ chuyên môn nuôi dưỡng
Điện thoại 0968526635
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách