Địa chỉ: 86 Phố Lò ĐúcHai Bà Trưng
Điện thoại: 02439782740
Thông tin chi tiết:
ĐỖ THỊ HUẾ
Nhân viên ND ĐỖ THỊ HUẾ
Ngày tháng năm sinh 02/01/1988
Giới tính Nữ
Trình độ TC SPMGMN
Thuộc về bộ phận Tổ chuyên môn nuôi dưỡng
Điện thoại 0988213681
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách