Địa chỉ: 86 Phố Lò ĐúcHai Bà Trưng
Điện thoại: 02439782740
Thông tin chi tiết:
TRẦN THỊ BÍCH HOA
Họ và tên TRẦN THỊ BÍCH HOA
Ngày tháng năm sinh 20/05/1972
Giới tính Nữ
Chức vụ NV nuôi dưỡng
Trình độ TC KT Nấu ăn
Thuộc về bộ phận Tổ chuyên môn nuôi dưỡng
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách