Địa chỉ: 86 Phố Lò ĐúcHai Bà Trưng
Điện thoại: 02439782740
Thông tin chi tiết:
PHÙNG THỊ HẠNH
Giáo viên PHÙNG THỊ HẠNH
Ngày tháng năm sinh 28/05/1970
Giới tính Nữ
Trình độ CĐ SPMN
Thuộc về bộ phận Tổ chuyên môn giáo dục
Điện thoại 0985851625
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách