Địa chỉ: 86 Phố Lò ĐúcHai Bà Trưng
Điện thoại: 02439782740
Thông tin chi tiết:
PHẠM THỊ BÍCH HÀ
Họ và tên PHẠM THỊ BÍCH HÀ
Ngày tháng năm sinh 17/01/1974
Giới tính Nữ
Chức vụ NV nuôi dưỡng
Trình độ TC KT Nấu ăn
Thuộc về bộ phận Tổ chuyên môn nuôi dưỡng
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách