Địa chỉ: 86 Phố Lò ĐúcHai Bà Trưng
Điện thoại: 02439782740
Thông tin chi tiết:
NGUYỄN THỊ THU HUYỀN
NV nuôi dưỡng NGUYỄN THỊ THU HUYỀN
Ngày tháng năm sinh 30/09/1968
Giới tính Nữ
Trình độ TC KT Nấu ăn
Thuộc về bộ phận Tổ chuyên môn nuôi dưỡng
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách