Địa chỉ: 86 Phố Lò ĐúcHai Bà Trưng
Điện thoại: 02439782740
Thông tin chi tiết:
NGUYỄN THỊ THANH LOAN
Hiệu Trưởng NGUYỄN THỊ THANH LOAN
Ngày tháng năm sinh 24/08/1978
Giới tính Nữ
Học hàm, học vị Thạc sỹ QLGD
Trình độ ĐHSP
Điện thoại 0926298668
Email loannguyenthanh32@gmail.com
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách