Địa chỉ: 86 Phố Lò ĐúcHai Bà Trưng
Điện thoại: 02439782740
Thông tin chi tiết:
ĐỖ THỊ THANH HUYỀN
Phó hiệu trưởng ĐỖ THỊ THANH HUYỀN
Ngày tháng năm sinh 06/09/1977
Giới tính Nữ
Học hàm, học vị Thạc sỹ QLGD
Trình độ ĐHSP
Thuộc về bộ phận Ban Giám Hiệu
Điện thoại 0983285850
Email huyen.59kt@gmail.com
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách