Địa chỉ: 86 Phố Lò ĐúcHai Bà Trưng
Điện thoại: 02439782740
 • NGUYỄN THỊ THANH LOAN
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Hiệu Trưởng
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sỹ QLGD
  • Điện thoại:
   0926298668
  • Email:
   loannguyenthanh32@gmail.com
 • ĐỖ THÙY DƯƠNG
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó hiệu trưởng
  • Học hàm, học vị:
   ĐH QLGD
  • Điện thoại:
   0835356899
 • ĐỖ THỊ THANH HUYỀN
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó hiệu trưởng
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sỹ QLGD
  • Điện thoại:
   0983285850
  • Email:
   huyen.59kt@gmail.com
 • PHẠM THỊ THUẬN
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng tổ HC-VP
  • Điện thoại:
   0972384047
 • NGÔ THỊ THẢO
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Thủ quỹ
  • Điện thoại:
   0989931858
 • LÊ THỊ LIÊN
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng tổ nuôi
  • Điện thoại:
   0968526635
 • ĐỖ THỊ HUẾ
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Nhân viên ND
  • Điện thoại:
   0988213681