Địa chỉ: 86 Phố Lò ĐúcHai Bà Trưng
Điện thoại: 02439782740
Ngày ban hành:
03/06/2019
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
31/08/2018
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Hà Nội ban hành khung thời gian năm học 2018 - 2019

Ngày ban hành:
31/07/2018
Ngày hiệu lực:
01/08/2018
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Facebook