Địa chỉ: 86 Phố Lò ĐúcHai Bà Trưng
Điện thoại: 02439782740

Hướng dẫn nhiệm vụ năm học và HD thực hiện Quy chế chuyên môn cấp học mầm non Quận Hai Bà Trưng năm học 2018 - 2019

Ngày ban hành:
06/09/2018
Ngày hiệu lực:
06/09/2018
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
10/08/2017
Ngày hiệu lực:
10/08/2017
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
09/08/2017
Ngày hiệu lực:
09/08/2017
Trạng thái:
Đã có hiệu lực