Địa chỉ: 86 Phố Lò ĐúcHai Bà Trưng
Điện thoại: 02439782740

Mục tiêu giáo dục

Chương trình học được thiết kế phù hợp cho từng lứa tuổi, trẻ được học trong môi trường khuyến khích sự sáng tạo,chú trọng chăm sóc, phát triển từng cá nhân và những khả năng khác biệt của các em.

Kế hoạch hoạt động tháng

KẾ HOẠCH GIÁO DỤC THÁNG 3- 2018

Thực đơn tháng

TRƯỜNG MẪU GIÁO CHIM NON là trường mầm non hàng đầu hiện nay về chất lượng đội ngũ nhân sự. Với mục tiêu lớn là phát triển tốt nhất về trí tuệ và nhân cách trẻ,TRƯỜNG MẪU GIÁO CHIM NON xem tri thức của Giáo viên là yêu cầu quan trọng nhất để đạt được mục tiêu này.

Video